[Dutch Press release] Phonegate : Welkom in La La land

[Dutch Press release] Phonegate : Welkom in La La land
Be Sociable, Share!

Door lakse en onnauwkeurige internationale normen zijn honderden miljoenen gebruikers van mobiele telefoons die de afgelopen twintig jaar op de markt zijn gebracht, blootgesteld aan stralingsniveaus die voor sommige telefoons wel meer dan drie keer de drempelwaarde overschrijden (tien keer bij de Amerikaanse normen) als de telefoon op het lichaam gehouden wordt. Dit blijkt uit de publicatie die dr. Arazi op 1 juni 2017 heeft verkregen waarin de eerste gedeeltelijke resultaten staan en die is uitgevoerd door het Franse Nationale Frequentie Agentschap (ANFR). Hieruit blijkt dat onze gezondheid, vooral die van jongeren, opzettelijk in gevaar wordt gebracht. Desondanks houdt de ANFR essentiële informatie achter. En hoewel de publieke overheden al op verschillende manieren zijn gewaarschuwd, gebeurt er bar weinig. Het is echter bijzonder urgent om de meer dan zes miljard gebruikers, waaronder de Franse bevolking, te informeren over de ermee gepaard gaande risico’s en de manieren om zich tegen deze risico’s te beschermen.
De moeite die gedaan moet worden om informatie te verwerven is hier dezelfde als bij andere  schandalen van de afgelopen jaren, zoals Médiator, de « Monsanto papers » en Dieselgate.  

ANFR stelt de publicatie van testrapporten uit

Het schandaal van «Phonegate *» is geen uitzondering. De strijd voor transparante informatie van de fabrikanten van mobiele telefoons en nationale en internationale controlebureaus is nog lang niet gewonnen. Een goed bewijs hiervan is de laatste ommekeer van de ANFR die onverwacht heeft besloten om de volledige rapporten van de SAR-metingen niet meer te publiceren. Dit waren metingen van 428 mobiele telefoons die tussen 2012 en juni 2017 werden getest. De ANFR had echter op 13 juli 2017 dr. Arazi schriftelijke beloofd om deze rapporten in september te publiceren. Het ontbreekt Gilles Brégant, directeur-generaal van ANFR echter nooit aan « goede redenen » om dat niet te doen. In een telefoongesprek op 10 oktober 2017 met de klokkenluider vindt het hoofd van de ANFR dat dit niet langer een « prioriteit » is voor zijn personeel. De publicatie van deze essentiële informatie, die al langer dan 15 maanden wordt verwacht, is voor onbepaald tijd uitgesteld.

Alles gaat altijd goed in la-la land

De vraag die we ANFR kunnen stellen is simpel: «Wat probeer je te verbergen? » Deze vraag is nog legitiemer wanneer we de nieuwe lijst ontdekken van 49 mobiele telefoons die tot juni zijn ‘getest’ door de ANFR. Het is een eufemisme om te zeggen dat de ANFR informatie met communicatie door elkaar haalt. Maar hun strategie is des te eenvoudiger als het onderwerp complex is. Het Agentschap wil het idee van transparantie geven. Dat is echter niet zo! Welkom bij la la land! Hier zijn enkele voorbeelden:

* De SAR-metingen van de telefoons zoals die in werkelijkheid worden gebruikt, namelijk in contact met de huid, zijn simpelweg verdwenen. Dit is de makkelijkste manier voor de ANFR om misleidende  geruststellende resultaten te verkrijgen, vooral omdat de Europese wetgeving een bepaalde meetafstand vereist voor de SAR-ledematen (een telefoon in de broekzak of in de hand).
* Een SAR «hoofd» -meting voor slechts één van de 49 geteste telefoons.
* Een meetafstand conform de eisen van meer dan 5 mm en tot 25 mm. Dit betreft negen mobiele telefoons (Wiko, Sony, Hisense, Oranje, Alcatel, Crosscall, Doro en Switel). En niet te vergeten dat de ANFR publiekelijk verklaarde dat het nieuwe Europese besluit betreffende de « SAR » romp-metingen  in contact met de huid op een paar millimeter » ook van toepassing is bij metingen die niet meer dan 5 mm bedragen. Een duidelijk bewijs!

Een schandalige Europese richtlijn geschreven om de belangen van de fabrikanten te verdedigen

De nieuwe Europese richtlijn 2014/53 /EU die in juni 2017 in werking is getreden is bedoeld om een ​​voorbeeld van transparantie te geven. Het tegendeel is echter waar. Het is verder bewijs van de ernstige misbruiken van een instelling die te veel beïnvloed wordt door de acties van lobbyisten die Brussel binnendringen. Artikel 5 van de richtlijn geeft fabrikanten van mobiele telefoons het recht op volledige vertrouwelijkheid van de gegevens betreffende de gezondheidsrisico’s van hun telefoons, terwijl artikel 42 simpelweg genaamd is: « Compatibele radioapparatuur die een risico vormt ».

 Een totale afwezigheid van reactie van de overheid, ondanks waarschuwingen

Het Franse Nationaal Agentschap voor Voedsel, Milieu en Arbeidsgezondheid en Veiligheid (ANSES) heeft wetenschappelijke aanbevelingen aan de regering gedaan in zijn rapport van juli 2016 getiteld « blootstelling aan radiofrequenties en de gezondheid van kinderen ». De aanbevelingen zijn niet opgevolgd!

Onlangs heeft de American Academy of Pediatrics (AAP) de Federal Communications Commission (FCC) aangespoord om zijn SAR meetprotocollen uit 1996 te beoordelen omdat die ongeschikt en verouderd zijn. De AAP heeft zijn bezorgdheid uitgesproken nog vóór de aankondiging in september 2017 van een onderzoek van het wetenschappelijke team van het National Toxicology Program (NTP), wat een van de officiële agentschappen van de Food and Drug Administration (FDA) is. Hierin staan verontrustende resultaten op de « genotoxiciteit » van mobiele telefoongolven die getest zijn op muizen en ratten. De volledige resultaten worden verwacht in het begin van 2018.

Wanneer zal de minister van Volksgezondheid, Agnès Buzyn, en de minister van Ecologische Transitie, Nicolas Hulot, eindelijk dit probleem op het gebied van volksgezondheid oppakken? Ze hebben nog niet gereageerd op de brief die dr. Arazi vier maanden geleden heeft verstuurd, en hen herinnert aan de verantwoordelijkheid die de overheid heeft. Als je hen hoort is de menselijke gezondheid toch hun ‘prioriteit’.

Tijd en urgentie om te handelen
De stap om transparant te zijn is voor ons een belangrijk streven voor de volksgezondheid. Daarom hebben we besloten alle nodige acties, met inbegrip van juridische acties, te voeren om zo snel mogelijk de volledige rapporten van de meettests van mobiele telefoons van de ANFR te verkrijgen. Wij vragen aan iedereen – in Frankrijk en in het buitenland – onze gemeenschappelijke strijd voor de ‘waarheid’ om van zich te laten horen.
 

* De oorsprong van de term is afkomstig uit Pierre Le Hir (Le Monde, 23 december 2016) «Soupçons sur les desde des telefoons portables»

English Press release

French Press release

Italian Press release

Finnish Press release

Spanish Press release

Be Sociable, Share!

A propos de l'auteur