[Finnish Press release] Phonegate : Kaikki aina hyvin La-laa-maassa

[Finnish Press release] Phonegate : Kaikki aina hyvin La-laa-maassa
Be Sociable, Share!

Epätäsmällisten ja liian väljien kansainvälisten standardien seurauksena sadat miljoonat matkapuhelimen käyttäjät ovat viimeisten 20 vuoden aikana altistuneet joidenkin markkinoilla olevien puhelinmallien säteilylle jopa kolminkertaisesti raja-arvoon nähden silloin, kun laite on kosketuksessa kehoon. (Amerikkalaisen standardin mukaan mitattuna altistus on ylittynyt kymmenkertaisesti.)  Asia on nyt todistettavissa, sillä tohtori Arazi sai 1. kesäkuuta 2017 luvan Ranskan valvovalta viranomaiselta, National Frequencies Agency:ltä (ANFR), julkaista alustavat tulokset, joiden valossa väestön, erityisesti nuorempien terveys, voi vaarantua. Tästä tosiseikasta huolimatta ANFR jatkaa olennaisten tietojen peittelyä.

Viranomaiset eivät reagoi, vaikka heidän huomiotaan on yritetty monin tavoin kiinnittää asiaan.  Yli kuudelle miljardille kännykän käyttäjälle, myös ranskalaisille, olisi kiireellisesti tiedotettava riskeistä ja keinoista suojautua niiltä.

Monia viime vuosien skandaaleita, Médiatorista « Monsanto-papereihin » ja Dieselgateen, yhdistää lukuisat esteet tiedonsaannissa.

ANFR lykkää loputtomiin testiraporttien julkaisemista

« Phonegate » -skandaali ei ole tässä suhteessa poikkeus. Taistelussa matkapuhelinvalmistajien sekä kansallisten ja kansainvälisten valvontaviranomaisten toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisessä ei todellakaan olla voiton puolella.  Viimeisin ANFR:n ”puhallus”, suorastaan odottamaton käänne, oli päätös jättää julkaisematta täydellinen raportti 428 matkapuhelimen SAR-(ominaisabsorptionopeus) mittauksista vuosina 2012-2017. ANFR teki kuitenkin kirjallisen sitoumuksen tohtori Arazin kanssa 13. heinäkuuta 2017 raportin julkaisemisesta « syyskuussa ». ANFR: n pääjohtaja Gilles Brégantilla on aina tarjolla « hyviä syitä » siihen, miksi näin ei ole tehty.  10. lokakuuta 2017 käydyssä puhelinkeskustelussa tämä valvovan viranomaistahomme johtaja katsoo, ettei kyseinen asia enää ole heidän prioriteettinsa. Näitä olennaisen tärkeitä tietoja on odotettu jo yli 15 kuukautta, ja julkaiseminen näyttää siirtyvän edelleen hamaan tulevaisuuteen.

Kaikki aina hyvin La-laa-maassa

Esitämme julkisesti ANFR: lle hyvin yksinkertaisen kysymyksen: « Mitä te yritätte peitellä?” Kysymys on oikeutettu, sillä uusi luettelo ANFR:n kesäkuuhun 2017 asti ”testaamista” 49 matkapuhelimesta on julkaistu.  ANFR viestintä on kaunistellen ilmaistuna hämmennystä herättävää.  ANFR:n strategiana on yksinkertaistaa hyvin monimutkainen asia. Virasto haluaa esittää toimivansa avoimesti, vaikka ei todellisuudessa toimi! Tervetuloa La-laa -maahan! Seuraavassa joitakin esimerkkejä:

  • Puhelimien SAR-mittaukset, jotka on tehty arjen käyttötilanteissa kosketuksessa ihoon, ovat yksinkertaisesti kadonneet. ANFR: lle tällainen tilanne on kaikkein helpoin tapa kertoa rauhoittavista, mutta valheellisista tutkimustuloksista etenkin, kun EU: n lainsäädännössä edellytettävä SAR-mittaus raajojen osalta vaatii mittausta lähikontaktissa, (puhelin housun taskussa tai kädessä).
  • Pään altistusta käsittävä SAR-mittaus on tehty vain yhdelle puhelimelle 49 testatuista.
  • Vaatimuksenmukainen puhelimen etäisyys on suurempi kuin 5 mm, aina 25 mm asti. Tämä on tapahtunut mitattaessa yhdeksää matkapuhelinta (Wiko, Sony, Hisense, Orange, Alcatel, Crosscall, Doro ja Switel). Ja kuitenkin ANFR esittää julkisesti, että uutta eurooppalaista varoitusta koskien « SAR » -runkoa ”kosketuksessa ihoon muutaman millimetrin etäisyydellä », sovellettaisiin vain mittauksiin, joissa etäisyys on enimmillään 5 mm ihosta … Hyvä esimerkki jälleen!

Eurooppalainen direktiivi, joka puolustaa vain valmistajien etuja, on skandaali

Uuden, Euroopan komission aloitteesta kesäkuussa 2017 voimaan tulleen direktiivin, 2014/53 / EU, piti olla esimerkki läpinäkyvyydestä.  Päinvastoin, se on pikemminkin osoitus edelleen jatkuvista, vakavista väärinkäytöksistä instituutiossa, jossa Brysseliin kohdistuvien lobbareiden toiminnalla on ollut liian suuri vaikutus. Direktiivin 5. artikla antaa matkapuhelinvalmistajille oikeuden täyteen luottamuksellisuuteen tiedoista, jotka koskevat heidän laitteidensa terveysriskejä, kun taas 42. artikla koskee « vaatimustenmukaisia radiolaitteita, jotka aiheuttavat riskin« .

 Varoituksista huolimatta viranomaiset eivät reagoi

Ranskan kansallinen elintarvike-, ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusvirasto (ANSES) antoi tieteellisten tutkimusten pohjalta suosituksia hallitukselle heinäkuussa 2016 raportissaan « Altistuminen radiotaajuuksille ja lasten terveys ». Suosituksia ei ole noudatettu!

Äskettäin Amerikan lastenlääkäriyhdistys (AAP) kehotti Elintarvike- ja Lääkevirastoa (FCC) tarkistamaan vuodelta 1996 peräisin olevan SAR-mittausprotokollan, joka on epäasianmukainen ja vanhentunut. AAP ilmaisi huolensa syyskuussa 2017 julkaistun National Toxicology Program (NTP) tutkimuksen huolta herättävistä tuloksista.  NTP on yksi elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) alaisista laitoksista. Matkapuhelinsäteilylle altistetuilla rotilla ja hiirillä nähtiin « genotoksisia vaikutuksia ». Lopullisia tutkimus​​tuloksia odotetaan vuoden 2018 alussa.

Milloin terveysministeri Agnès Buzyn, ja ympäristöministeri Nicolas Hulot, aikovat vihdoin tarttua tähän kansanterveyden näkökulmasta tärkeään kysymykseen? He eivät ole vieläkään vastanneet tohtori Arazin neljä kuukautta sitten lähettämään kirjeeseen, jossa muistutetaan valtion vastuista. Heidän mielipiteensä on tärkeä, koska ihmisen terveys on kuitenkin heidän ”prioriteettinsa”.

Asian ajankohtaisuus ja tarve toimia

Toiminnan läpinäkyvyyden lisääminen on meille päällimmäinen kansanterveyttä edistävä asia. Olemmekin päättäneet ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, tarvittaessa myös juridisiin, jotta saisimme ANFR:ltä niin pian kuin mahdollista täydelliset matkapuhelimien SAR-arvojen mittausraportit. Vaadimme niitä Ranskassa ja sen ulkopuolella kaikkien niiden tahojen tuella, jotka osallistuvat taisteluumme totuuden kuulemisesta.

English Press release

French Press release

Italian Press release

Dutch Press release

Spanish Press release

Be Sociable, Share!

A propos de l'auteur