[Persbericht] Phonegate: Waarschuwingen van het Californische Departement van Volksgezondheid

[Persbericht] Phonegate: Waarschuwingen van het Californische Departement van Volksgezondheid
Be Sociable, Share!

Een andere strijd voor transparantie over de gezondheidsrisico’s van mobiele telefoon wordt sinds 2009 gevoerd aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, in Californië, de op zes na grootste economie van de wereld. Door deze strijd is het Californische Departement van Volksgezondheid nu verplicht om een reeks belangrijke aanbevelingen openbaar te maken voor alle mobiele telefoongebruikers. (Lees het artikel in de San Francisco Chronicle waarin de acties van Dr. Joel Moscowitz worden toegelicht)

Hulot kan het beter….

De aanbevelingen, een paar dagen na de aankondiging in Frankrijk van een voorlichtingscampagne door Nicolas Hulot, minister van Ecologische en Inclusieve Transitie, over de zes juiste manieren om mobiele telefoons te gebruiken, en het verbod op mobiele telefoons op scholen door Jean-Michel Blanquer, Minister van Onderwijs, laten zien hoe belangrijk dit onderwerp is, vooral voor jongeren en kinderen.

Dit wordt bevestigd door Dr. Annie J. Sasco, voormalig hoofd van de eenheid Epidemiologie voor kankerpreventie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) van de WHO: « In mei 2011 heeft het IARC blootstelling aan EMV als mogelijk kankerverwekkend geclassificeerd. Sindsdien zijn er nieuwe epidemiologische en experimentele onderzoeken gepubliceerd die deze carcinogeniteit en talrijke andere schadelijke gezondheidseffecten hebben bevestigd. Met de recente gegevens over SAR-metingen in contact met het lichaam is het noodzakelijker dan ooit om de veiligheidsaanbevelingen aan te scherpen om de gezondheid van iedereen te beschermen, met name foetussen, baby’s en kinderen. De richtlijnen van Californië gaan precies die richting op ».

Geen mobiele telefoon in de broekzak of bh

En de eerste van deze aanbevelingen wordt volledig verborgengehouden door de Franse en Europese overheden, waaronder tot voor kort ook de Ministerie van Ecologische en Inclusieve Transitie:

  • Houd uw mobiele telefoon uit de buurt van uw lichaam
  • Verminder het gebruik van uw mobiele telefoon als het signaal zwak is
  • Verminder het gebruik van uw mobiele telefoons om audio of video te streamen, of om grote bestanden te downloaden of uploaden
  • Houd de mobiele telefoon ‘s nachts uit de buurt van uw bed
  • Doe de hoofdtelefoons uit wanneer u niet belt
  • Vermijd producten die radiofrequente energie blokkeren. Deze producten kunnen uw blootstelling juist verhogen.

De verantwoordelijkheid van fabrikanten en regelgevers

In dit verband roept de totale mislukking van het internationale regelgevingsstelsel veel ernstige vragen op. Al meer dan twintig jaar stelt het fabrikanten van mobiele telefoons in staat om hun mobiele telefoons voor honderden miljoenen gebruikers onder misleidende omstandigheden op de markt te brengen. Door geen rekening te houden met het werkelijke gebruik bij de berekening van de specifieke absorptiepercentages (SAR), en met name voor SAR bij gebruik op het lichaam , zijn gebruikers dagelijks en op de lange termijn overmatig blootgesteld aan niveaus die een gevaar vormen voor hun gezondheid en veiligheid.

Wanneer worden mobiele telefoons die een gevaar vormen van de markt gehaald?

Sinds de gedeeltelijke publicatie van de testresultaten die zijn uitgevoerd door het Franse Nationaal Frequentieagentschap (ANFR) op 379 mobiele telefoons tussen 2012 en 2016 kennen we nu het gevaar bij het daadwerkelijke gebruik van mobiele telefoons. Uit deze testen is gebleken dat de door de fabrikanten opgegeven SAR-waarden gemiddeld meer dan tien keer hoger zijn dan in de  gebruikershandleidingen aangegeven waarden.

Met de nieuwe aanbevelingen in de Verenigde Staten is het essentieel om alle Europese gebruikers te informeren over het nieuwe gezondheids- en industriële schandaal Phonegate. En hieruit onverwijld conclusies te trekken, namelijk het van de markt te halen of het aanpassen van alle mobiele telefoons met SAR-waarden die in werkelijkheid niet voldoen aan de toegestane grenswaarden** (2W/kg).

*De oorsprong van de term Phonegate komt van Pierre Le Hir (Le Monde, 23 december 2016) »Soupçons sur les ondes des téléphones portables ».

** maximaal 5 millimeter

 

Be Sociable, Share!

A propos de l'auteur