[Persbericht] : Phonegate*: nieuw verzoek om tussenkomst van ministers Hulot, Buzyn en Le Maire

[Persbericht] : Phonegate*: nieuw verzoek om tussenkomst van ministers Hulot, Buzyn en Le Maire
Be Sociable, Share!

Hoe lang duurt het nog voordat alle gebruikers van mobiele telefoons door de Franse, Europese en internationale overheden geïnformeerd worden over de ernstige risico’s voor hun gezondheid als ze mobiele telefoons in contact met het lichaam houden, omdat dan de blootstellingslimieten voor radiofrequente velden ver overscheden worden?

In feite heeft het Agence nationale des fréquences (ANFR) deze informatie sinds de eerste tests die het in 2012 heeft uitgevoerd, maar heeft het deze pas in juli 2016 onthuld na publicatie van het rapport van het Franse nationale agentschap voor voedsel, milieu en veiligheid op het werk (ANSES): « Blootstelling aan radiofrequente velden en de gezondheid van kinderen”. Hetzelfde geldt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, waar het departement van Volksgezondheid van Californië pas eind 2017 belangrijke aanbevelingen heeft gedaan over het gebruik van mobiele telefoons. Voor dr. Joel Moskowitch was het een lange en moeizame juridische strijd om deze aanbevelingen in de openbaarheid te brengen.

Achttien maanden na de waarschuwing over wat elke dag meer lijkt op een internationaal gezondheids- en industrieel schandaal, en een afspiegeling is van het recente Dieselgateschandaal, hebben de overheden nog steeds geen maatregelen genomen over deze gezondheidskwestie. Mijn brief van 19 juni 2017 aan de Minister van Ecologische en Inclusieve Transitie, Nicolas Hulot en de Minister van Solidariteit en Gezondheid, Agnès Buzyn, is een dode letter gebleven.

Daarom wilde ik op vrijdag 5 januari 2018 nogmaals een brief schrijven, nu ook aan Bruno Le Maire, Minister van Economie en Financiën (met een kopie ter informatie aan Jean-Michel Blanquer, Minister van Onderwijs).  In mijn brief verzoek ik de drie ministers zo snel mogelijk in te grijpen om de miljoenen Franse burgers die mobiele telefoons gebruiken, en met name de allerkleinsten, te beschermen. In mijn correspondentie worden enkele smartphones genoemd die door het ANFR zijn getest en die de meeste risico’s opleveren, en wordt voor een aantal smartphones het marktaandeel dat zij in 2017 hadden genoemd.

Lees de brief voor mijn actievoorstellen:

  • Krachtig optreden van het Ministerie van Economische Zaken en Financiën om het ANFR te dwingen zo snel mogelijk alle nodige transparantie te betrachten en het te verplichten, in overeenstemming met de bovengenoemde kennisgeving van het CADA, mij alle verslagen van de tussen 2012 en 2017 uitgevoerde testmetingen toe te zenden en deze verslagen te publiceren;
  • Het publiek informeren over de risico’s van mobiele telefoons in contact met het lichaam. Dit houdt onder meer in dat fabrikanten van mobiele telefoons die telefoons op de markt brengen met een misleidende SAR-lichaamswaarde in vergelijking met de waarden die bij feitelijk gebruik zijn vastgesteld, de gezondheid van de gebruikers van deze telefoons in gevaar brengen;
  • Start van een nieuwe preventiecampagne over het juiste gebruik van mobiele telefoons op basis van de campagne van het departement van Volksgezondheid van Californië.
  • Van de markt halen of herconditioneren van alle mobiele telefoons die weliswaar « conform »zijn verklaard, maar waarvan de SAR-lichaamswaarden hoger zijn dan de maximale limiet van 2 W/kg bij feitelijk gebruik op basis van ANFR-testresultaten.
  • Het Directoraat-Generaal concurrentie, consumentenzaken en fraudebestrijding (DGCCRF) verzoeken een volledig onderzoek in te stellen naar de misleidende en oneerlijke praktijken jegens consumenten.
  • Het zo snel mogelijk herzien, samen met de Europese Commissie, van de norm EN50566/2013 en de Europese Richtlijn 2014/53/EU, die van toepassing is bij het op de markt brengen van mobiele telefoons, om zowel echte transparantie als bescherming van de gezondheid van de gebruikers te waarborgen.

Ik herinner hen eraan dat deze uiterst alarmerende situatie niet langer kan en mag voortduren.  Anders zal de staat verantwoordelijk worden gesteld voor het niet nemen van urgente maatregelen om dit nieuwe gezondheids- en industriële schandaal, Phonegate, aan te pakken.

* De oorsprong van deze term komt van Pierre Le Hir (Le Monde van 23 december, 2016) « Soupçons sur les ondes des téléphones portables »

Be Sociable, Share!

A propos de l'auteur