[Persbericht] Phonegate: de minister laat de volksgezondheid niet meewegen in zijn antwoord

[Persbericht] Phonegate: de minister laat de volksgezondheid niet meewegen in zijn antwoord
Be Sociable, Share!

Na meer dan zeven maanden wachten is er op 12 februari een antwoord gekomen op de brieven van 19 juni 2017 en 5 januari 2018 aan Nicolas Hulot, staatssecretaris en minister van Ecologische en Inclusieve Transitie, en Agnès Buzyn, minister van Solidariteit en Gezondheid. Het werd ondertekend door professor Jérôme Salomon, directeur-generaal Gezondheid en Marc Mortureux, directeur-generaal Risicopreventie. Dit antwoord, dat technocratischer is dan politiek, komt helemaal niet tegemoet aan de noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en de essentiële maatregelen die nodig zijn in het licht van dit nieuwe gezondheids- en industriële schandaal, Phonegate.

Geen van de voorstellen in onze brief van januari 2018 zijn overgenomen, zelfs niet die om de volledige testverslagen van het Nationaal Frequentieagentschap (ANFR) waar meer dan achttien maanden lang om werd verzocht, online te zetten. Een dergelijke ontkenning van transparantie door de politieke autoriteiten roept vragen op.

En hoe zit het met de aankondiging van een verzoek om wetenschappelijke en technische ondersteuning in oktober 2017 aan het Nationaal Agentschap voor Voedsel-, milieu- en arbeidsveiligheid (ANSES) om « ..aan te geven of de hoge SAR-waarden zoals gemeten door het ANFR tussen 2012 en 2016 mogelijke gezondheidseffecten zullen hebben en vooral de hoogste SAR-waarden die zijn gemeten voor mobiele telefoons en voldoen aan de eisen om ze op de markt te brengen?”

Uit een eerste analyse blijkt vooral een gebrek aan kennis over de aanbevelingen van ANSES in zijn verslag van juli 2016 « Bootstelling aan radiofrequenties en de gezondheid van kinderen ». Dr. Arazi herinnerde eraan dat in 2016 « het comité van deskundigen van ANSES de regering toen heeft geïnformeerd over verscheidene aanbevelingen die essentieel zijn voor de gezondheid van gebruikers, met name de jongste. Tot op heden heeft geen van hen enige aandacht gekregen en zij zijn ook niet begonnen met de uitvoering ervan. Dr. Arazi verwijst naar het Agentschap, dat verzoekt « onder alle omstandigheden te zorgen voor naleving van de wettelijk voorgeschreven grenswaarden voor blootstelling, ongeacht de gebruikte mobiele uitzendapparatuur en de gebruiksomstandigheden (positie in contact met het lichaam)… ».

Dit is des te zorgwekkender in de context van de publicatie op 2 februari 2018 van het Amerikaanse onderzoek van het National Toxicology Program, waaruit bleek dat er ernstige kankerziekten en andere pathologieën voorkomen bij meerdere organen (hersenen, prostaat, lever, alvleesklier, schildklier, hart,…) van ratten en muizen die blootstaan aan hoge blootstellingsniveaus van maximaal 1,5 tot 6 W/kg.

Dit nieuwe onderzoek is des te belangrijker omdat zij een volledig falend internationaal regelgevingsstelsel aan het licht brengt dat fabrikanten van mobiele telefoons in staat stelt consumenten vrijwillig bloot te stellen aan hogere drempelwaarden dan die welke zijn getest op proefdieren (SAR-waarden van meer dan 7 W/kg).

Daarom hebben wij vandaag een nieuwe brief geschreven aan de twee ministers, waarin wij hen opnieuw verzoeken actie te ondernemen om de gezondheid van de Fransen te beschermen, aangezien de passiviteit van deze ministers naar alle waarschijnlijkheid de verantwoordelijkheid van de Franse overheid zal zijn.

 

Be Sociable, Share!

A propos de l'auteur